Privacyverklaring Atelier MyMe

 

Persoonsgegevens:

Atelier MyMe verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die verwerkt worden:

 • voor- en achternaam
 • geslacht
 • geboortedatum
 • adresgegevens
 • telefoonnummer
 • e-mailadres
 • overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch, ...

 

Verwerkingsdoeleinden:

Atelier MyMe verwerkt je persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • verzenden van onze nieuwsbrief, marketing en gepersonaliseerde reclame
 • je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • analyse van je gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op je voorkeuren
 • Atelier MyMe verwerkt ook persoonsgegevens waarvoor Atelier MyMe wettelijk toe verplicht is, zoals gegevens die nodig zijn voor de belastingaangifte

 

Rechtsgronden van de verwerking:

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van toestemming, noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst, noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting, noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belang om te ondernemen. Elke persoon heeft het recht om de gegeven toestemming terug in te trekken.

 

Geautomatiseerde besluitvorming:

Atelier MyMe maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming.

 

Bewaarperiode:

Atelier MyMe bewaart je persoonsgegevens gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding).

 

Delen van persoonsgegevens met derden:

Atelier MyMe draagt zorg voor uw gegevens. Deze worden niet verkocht aan derden en deze worden enkel gedeeld indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan de wettelijke verplichting.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door Atelier MyMe. Bovendien heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens van jou in een computerbestand naar jou of een ander (door jou genoemde organisatie) te sturen.

Je kunt een verzoek tot uitoefening van bovenstaande rechten sturen naar ateliermyme@gmail.com

Je beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA). Dat kan via volgende link: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

 

Hoe Atelier MyMe je gegevens beveiligd:

Atelier MyMe neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies en onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je het idee hebt dat je gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ateliermyme@gmail.com

 

Cookies:

Cookies kunnen geplaatst worden door de server van de website die je bezoekt of door een partner waarmee deze website samenwerkt. De server van de website kan alleen de cookies lezen die het zelf geplaatst heeft. Hij heeft geen toegang tot andere informatie die zich op jouw computer of mobiel apparaat bevindt. De inhoud van een cookie bestaat meestal uit de naam van de server die de cookie geplaatst heeft, een vervaldatum en een unieke cijfercode. Cookies maken de interactie tussen de bezoekers en de website over het algemeen gemakkelijker en sneller en helpen de bezoekers te navigeren tussen de verschillende onderdelen van de website. Cookies kunnen ook gebruikt worden om de website te personaliseren aan de gebruiker.

Deze website maakt gebruik van volgende cookies:

De technische en functionele cookies die we gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en je gebruiksgemak. De analytische cookies die we gebruiken, maken geen inbreuk op je privacy. 

De cookies die we gebruiken, zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld je voorkeursinstellingen. Ook de website kan hierdoor geoptimaliseerd worden. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.  Het uitschakelen van cookies kan betekenen dat je van bepaalde functionaliteiten van de website geen gebruik kan maken. Je kan ook op elk moment de reeds geïnstalleerde cookies verwijderen van je computer of mobiel apparaat.

 

Laatst gewijzigd op 16 april 2022